Home

Nisa suresi 4 ayet

Nisâ Suresi 4. Ayet Tefsiri. Kadınların zayıflığından istifade ederek borçlandıkları mehri ödemeyen veya verdiklerini geri alan erkekler de bulunduğu için âyette Kocaları eşlerine versin gibi bir ifade yerine Kadınlara mehirlerini verin ifadesi tercih edilmiş, bu hakkın yerine getirilmesi bir sosyal ve hukukî vazife olarak telakki edilsin istenmiştir (Nikâhladığınız) kadınların mehirlerini (nikâh bedellerini) gönül rızası ile verin. Şayet (nikahladığınız kadınlar) ondan bir kısmını gönül hoşluğu ile kendileri size bağışlarsa, onu da afiyetle yiyin (Ni­kâh­la­dı­ğı­nız) ka­dın­la­rın me­hir­le­ri­ni (nikâh be­del­le­ri­ni) gönül rı­za­sı ile verin. Şayet (ni­kah­la­dı­ğı­nız ka­dın­lar) ondan bir kıs­mı­nı gönül hoş­lu­ğu ile ken­di­le­ri size ba­ğış­lar­sa, onu da afi­yet­le yiyin

Nisa suresi 4. ayet - Açık Kuran Erhan Aktaş - Kerim Kur'an O kadınlara, mehirlerini seve seve verin. Eğer isteyerek o mehirden bir kısmını size verirlerse, o zaman onu dilediğiniz gibi yiyin Kur'an-ı Kerim Nisa Suresi 4. Ayet http://www.Kuran.gen.tr Kuran-ı Kerim oku Kuran-ı Kerim dinle Kuran-ı Kerim meali Kuran-ı Kerim Türkçe sesli Kuran-ı Keri (Eğer eşleriniz kötü huylarından vazgeçer ve artık) Size itaat (hürmet ve muhabbet) ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın (iyi geçinmeye bakın). Doğrusu Allah çok Yücedir, çok Büyük olandır

Nisâ Suresi 4. Ayet Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığ

Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır Cevap: Nisa Suresi Başörtüsü Ayeti‎ Allah ve Elçisi'nin bir emrine uymak farzdır. Ona uymamak ise haramdır. Allah ve Elçisi'ne isyan edenlerin cezalandırılacağını bildiren yüzlerce ayet vardır. Allah'ın ve Elçisi'nin emirlerine ve yasaklarına uymaya itaat, emir ve yasaklarına aykırı hareket etmeye de isyan denilmektedir

Yorum: Nisa Suresi Örtünme İle İlgili Ayet Senin Rabbin yani kurallarini koyup senin dunya ve ahiret terbiyeni veren Allah tir O nun örtün emrini birakip esinin emrine uyarsan esini Rab edinmis olursun .yanionu Allah a oryak kosmus olursun.hicbir insan Allah in koydugu hukme baskaldirma yetkisine sahip degildir.bunu yapanlar şirk isleyip müşrik olmuslardr Şâyet size ondan bir miktarını gönül hoşluğu ile bağışlar iseler onu da afiyetle, kolaylıkla yiyiniz. Tefhim-ul Kuran: Kadınlara mehirlerini gönülden isteyerek (ve bir hak olarak) verin, fakat onlar, gönül hoşluğuyla size ondan bir şeyi bağışlarlarsa, onu da afiyetle, iç huzuruyla yiyin Nisâ Suresi 34. Ayet Tefsiri. اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَٓاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَٓا اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْۜ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ. (4) Eğer kız bir ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının hissesi altıda birdir

Nisâ Suresi 4. Ayet - Kuran Meal

Allah'ın sizin (geçiminiz) için dayanak kıldığı (yetimlere ait) mallarınızı henüz aklı ermeyenlere (reşit oluncaya kadar) vermeyin. Kendilerine bundan yedirin, giydirin ve kendilerine güzel söz söyleyin (gönüllerini hoş tutun). 6. (Ey yetimlerin velî ve vasîleri! Nisâ suresi 4. ayeti. النِّسَاءِ - Nisâ Suresi 176 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 92. sure olarak inmiştir.Kur'an-ı Kerim'de 77 sayfa numarasında yer almaktadır Nisa Suresi 135. Ayet Tefsiri. Nisa Suresi 135. Ayet Tefsiri. Skip navigation Sign in. Search. Loading... Close. This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue. Remove all. (Nisâ 4/28) Siz eğer yasaklanan büyük günahlardan sakınırsanız, biz sizin küçük günahlarınızı örteriz (Nisâ 4/31) Allah zerre kadar bile olsa kimseye zulmetmez. (Nisâ 4/40) Allah, kendisine şirk koşulmasını kesinlikle bağışlamaz. Bunun altındaki günahları ise dilediği kimse için affeder.

Nisa suresi, 4. ayet meali (4:4) - Kur'an Ayetler

Er­kek­ler, ka­dın­lar­dan üs­tün­dür, çünkü Allah on­la­rı bir çok şey­ler­de ka­dın­lar­dan üstün et­miş­tir, çünkü onlar, ka­dın­la­rı, mal­la­rıy­la ge­çin­di­rir­ler, do­yu­rur­lar; iyi ka­dın­lar da ita­at­li olur­lar ve Allah, on­la­rın hak­kı­nı nasıl ko­ru­muş­sa onlar da, ko­ca­la­rı yan­la­rın­da ol­ma­sa bile, if­fet­le­ri­ni ko­rur­lar Yâ eyyuhellezîne âmenû atîûllâhe ve atîûr resûle ve ulil emri minkum fe in tenâza'tum fî şey'in fe ruddûhu ilallâhi ver resûli in kuntum tu'minûne billâhi vel yevmil âhir (âhiri), zâlike hayrun ve ahsenu te'vîlâ (te'vîlen)

Kadın, kocam yalan söylüyor diye yemin etmesi ve Allah ı şahit göstererek, eğer kocam doğru söylüyorsa, Allah ın gazabının kendi üzerinde olmasını dilemesi halinde kadına inanılarak, KADINA CEZA VERİLEMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR Yüzlerinize ve ellerinize mesheyleyiniz. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ affedici ve yarlığayıcıdır. Tefhim-ul Kuran: Ey iman edenler, sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın İyi kadınlar, (Allah'a) itaatkârdırlar ve Allah kendilerini koruduğu cihetle, kocalarının gıyabında ırz ve mallarını muhafaza ederler Nisa Suresi Oku, Nisa Suresi Meali... Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... 1. ayet: Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip-yayan Rabbinizden korkup-sakının 4. Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. 5. Allah'ın, sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. 6.

Nisa suresi 4. ayet - Açık Kura

 1. Nisa suresi 24. ayette, belli bir süreliğine ifadesi var mıdır? Muta nikâhı konusunda, sahebeler arasında ihtilaf olmuş ve bazıları muta yapmışlardır. Bunu nasıl anlayalım? MUT`A (Nikahı) Muta nikâhını Hz. Ömer'in yasakladığı hakkındaki rivayetleri değerlendirir misiniz? Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır? Mut'a âyeti nâzil oldu biz de Resûlullâh ile.
 2. Nisa Suresi 34. Ayet Anlamı (Meali) Erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Bunun sebebi, Allah'ın insanların bir kısmını diğerlerinden üstün yaratması ve bir de erkeklerin, kendi mallarından mehir ve evin geçimi gibi harcama yükümlülüklerinin olmasıdır. Şu halde sâliha kadınlar itaatkârdırlar. Allah'ın, onların kocaları üzerindeki haklarını.
 3. i ki
 4. Göklerde ve yerde olan her şey, yalnızca Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter

Hasan Basri Çantay (Aldığınız) kadınların mehirlerini yürekden isteyerek ve (Allahın) bir atiyye (si) olarak verin. Bununla beraber eğer ondan birazını gönül hoşluğu ile size bağışlamış olurlarsa onu da içinize sine sine yeyin NİSÂ suresi - 4. ayeti mealleri. Abdulbaki Gölpınarlı Kadınlarınızın mehirlerini bir bağış olarak verin, ama onlar, gönül hoşluğuyla mehirlerinin bir miktarını size bağışlarlarsa o vakit de onu içinize sindire sindire ve âfiyetle yiyin. Abdullah Parlıyan Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile bir hak olarak verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını.

4/NİSÂ-166: Öyle ki, Allah sana indirdiği şeyi (Kur'an'ı), kendi ilmi ile indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak k... 4/NİSÂ-166, 4-NİSÂ Suresi (Kadınlar Suresi) Ayet-166 / Islam in Quran (Read Qur'an in English, Listen Qur'an BAKARA SURESİ 286 ayet: 3. ALİ İMRAN SURESİ 200 Ayet: 4. NİSA SURESİ 176 Ayet: 5. MAİDE SURESİ 120 Ayet: 6. ENAM SURESİ 165 Ayet: 7. ARAF SURESİ 206 Ayet: 8. ENFAL SURESİ 75 Ayet: 9. TEVBE SURESİ 129 Ayet: 10. YUNUS SURESİ 109 Ayet: 11. HUD SURESİ 123 Ayet: 12. YUSUF SURESİ 111 Ayet: 13. RAD SURESİ 43 Ayet: 14. İBRAHİM SURESİ 52 Ayet: 15. HİCR SURESİ 99 Ayet : 16. NAHL.

Nisâ Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle): Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen kesırav ve nisaa* vettekullahellezı tesaelune bihı vel erham innellahe kane aleyküm rakıyba; Ve atül yetama emvalehüm ve la tetebeddelül habise bit tayyibi ve la te'külu emvalehüm ila emvaliküm innehu kane Nisa suresi 3. ayete dayandırılan nikâh hükümlerine göre bir erkeğin gücü yetiyorsa ve eşlerine karşı adaletli davranacaksa; birden fazla 2, veya 3, veya 4 kadınla evlenebileceğine izin verilmekle birlikte, bir erkeğin tek kadınla evlenmesinin onun için daha hayırlı olacağı tavsiye edilmiştir. Aynı sûrenin 2. ayetinde yetim haklarına riâyet edilmesi ve yetimlerin. Nisâ suresinde bulunan sekiz âyet, bu ümmet için güneşin üzerine doğduğu ve battığı şeylerin hepsinden hayırlıdır: Allah, haramları ve helâlleri size apaçık bildirerek yolunuzu aydınlatmak istiyor (Nisâ 4/26

Nisa Suresi 4. Ayet Kur'an-ı Keri

Kur'an Sohbetleri | Peygamberlerin İsmet Sıfatı - Nisa

Nisa Suresi: 4. ayet (Okuyan: Ahmet Hamza Kılıç, 14 yaşında) Yeni Şafak. May 3 at 3:00 PM · Nisa Suresi: 4. ayet (Okuyan: Ahmet Hamza Kılıç, 14 yaşında) # KuranVeRamazan. Related Videos. 1:02. Tuz Gölü pembe renge büründü . Yeni Şafak. 1.5K views · Today. 0:57. İstanbul'un göbeğinde pes dedirten yolculuk: Yatarak seyahat etti. Yeni Şafak. 5.4K views · Today. 2:03. Nisa Suresi Tefsiri Oku veya Dinle. Nisa Sûresi'nin ayet ayet türkçe tefsirini hem okuyabilir, hem de videosunu izleyebilirsiniz.. Nisa Suresi, (Arapça:سورة النساء; Sūrat An-Nisā' ) Kur'an'ın dördüncü suresidir ve 176 ayetten oluşur. Medine'de indirildiğine inanılmaktadır ve kadınlar anlamına gelir.. Şeriat hukukunda bazı hükümler Nisa suresindeki ayetlere dayandırılır. Bu ayetler ilk çiftin tek bir nefsden yaratıldığından bahsetmekle başlayıp İslam'da evlilik, kadın-erkek.

Nisa Suresi — 24. ayet. matri. Apr 21, 2017 · 3 min read CAHILIYE DONEMI VE CARIYE HUKUKU. Bir savasta maglup olan kimselerin kadinlarinin galip gelenlere helal olmasi, Islam oncesine. 4 - Nisâ suresi 94. âyet meali Ey inananlar! Allah yolunda savaşa/sefere çıktığınız zaman (mü'mini kafirden ayırt etmek için) iyice araştırın. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine.. nisa suresi 34. ayet. şükela: tüm ü | bugün kullanılıyor. 4:34 ayetinde nuşuz kelimesine verilen anlam (şirretlik, itaatsizlik) buraya uygun düşmüyor. 4:34 ayeti, sadakatsiz ve iffetsiz davranan eşine kocasının nasıl davranacağını öğretiyor. bu uygunsuz tavrın başlangıcında koca öğüt vermeli. kadın başkasıyla flörte devam ederse kocası yatakları.

Bir Ayet Bir Animasyon - Zalimler ve Mazlumlar - YouTube

4 Sure Nisa Suresi - YouTub

Kuran Dersleri Nisa Suresi Üçüncü Ayet İkinci Ders: Çok Eşlilik. hadisdersleri. 0:46. Nisa Suresi 79. Ayet-i Okunuşu ve Meali Okyay Derneği. OKYAY DERNEĞİ . 6:40. Metin Demirtaş, Kuran tilaveti. Nisa suresi. Ayet 154-162. Mısır şivesi. Şeyh Abdussamed. 26/3-16. Metin Demirtas. 45:44. Kuran Dersleri Nisa Suresi Üçüncü Ayet Birinci Ders: Çok Eşlilik. hadisdersleri. 43:17. filinta yeni sezonfilinta 27 bolumfilinta mustafafilinta 1 bolumfilinta son b l mfilinta castfilinta wikifilinta yeni bolumfilinta 23 bolumfilinta vikipedifilinta dizi izlefilinta mustafafilinta dizi izle son bolumfilinta ne demekfilinta 1 bolumfilinta 13filinta 9 bolumfilinta 16 bolumfilinta 2 bolumfilinta mustafa kimdirfilinta 27filinta yeni sezonfilinta 28filinta 1filinta 28 bolumfilinta. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onlara Allah'ın dini (ni uygulama) konusunda sizi bir acıma tutmasın; onlara uygulanan cezaya mü'minlerden bir grup da şahit bulunsun Nisa Suresi 59. Ayet ve Elmalılı tefsiri Temmuz 26, 2018 Nisâ, 4/59. Ayet يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَط۪يعُوا اللّٰهَ وَاَط۪يعُوا الرَّسُولَ وَاُو۬لِي الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ. HER GÜNE RESİMLİ AYET NİSA SURESİ AYET 4 Gönderen ayhan zaman: 12:13. Bunu E-postayla Gönder BlogThis! Twitter'da Payla ş Facebook'ta Paylaş Pinterest'te Paylaş. Etiketler: HER GÜNE RESİMLİ AYET NİSA SURESİ AYET 4. Hiç yorum yok: Yorum Gönderme. Sonraki Kayıt Önceki Kayıt Ana Sayfa. Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom) ANA SAYFA.

Nisâ Suresi 34. Ayet - Kuran Meal

 1. de inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve..
 2. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok büyüktür
 3. TEFSİR SOHBETLERİ. Tefsir, kuran ve hadis ilimlerine hakim, icazetli Ehli Sünnet Alimlerinin nuru, malumudur
 4. NİSÂ SÛRESİ. Nisâ sûresi, Medîne'de nâzil oldu (indi). Yüz yetmiş altı âyet-i kerîmedir. Nisâ, kadınlar demektir. Sûrede; toplum içinde kadınların hukûkî ve ictimâî yer ve değerlerinden bahsedildiği için, Sûret-ün-Nisâ denilmiştir

Nisâ Suresi 3. Ayet Meali, Nisâ 3, 4:3 Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikâhlayın. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler. Nisa Suresi 79. ayet. davettasarim Eki 24, 2014. 1.130 Bir dakikadan az. davettasarim Eki 24, 2014. 1.130 Bir dakikadan az. Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit VKontakte E-Posta ile payla ş Yazdır. Sonrakini Oku. Ayet-i Kerime. 4 hafta önce. Zalimler yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini bileceklerdir. Ayet-i Kerime. Ağu 27, 2020. Ey nefs-i mutmainne! Ayet. MİHR Vakfı Allah yolunda çalışan, Allah için varolan bir vakıftır. MİHR Vakfı İslâm'ın geleceğe açılan bir köprüsüdür. İslam 7 safha 4 teslimden oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tâbiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Nisa Suresi 60. ayet ve Tağuta Muhakeme Meselesi. Yorum Yap 444 Görüntüleme Bu konuda değerli hocaefendilerin uzunca yazıları var. Bu uzun yazıları okumayacağınızı bildiğimizden, meseleyi başka cihetten ele alıp halkın anlayacağı dilde kısaltarak anlatacağız. Bir takım insanlar Nisa 60. ayeti öne sürerek günümüz mahkemelerine müracaat etmeyi küfür olarak. Nisa Suresi 34. ayeti kadın-erkek eşitliği açısından nasıl değerlendirilmelidir? Ekleyen: Hikmet.Net Ekleme Tarihi: Ağustos 13, 2015. Eklenen Kategori(ler)KURAN-I KERİM, TEFSİR. 0 0. Açıklama: Erkekler, kadınlar üzerinde hâkim dururlar, çünkü bir kere Allah birini diğerinden üstün yaratmış ve bir de erkekler mallarından harcamaktadırlar. Bunun için iyi kadınlar.

Birden fazla evlilik ile ilgili Nisa suresi üçüncü ayeti

 1. Nisa Suresi 82. Ayet. Mart 4, 2014 by kuranincelemesi Leave a Comment. Kuran'ı incelemiyorlar mı? ALLAH'tan başkasının olsaydı onda bir çok çelişki bulacaklardı. Filed Under: Ayet ve Notlar Tagged With: Çelişkisiz kitap. Haber bültenimize abone olun. Lütfen bu alanı boş bırakın. İsim . E-posta * Son Yorumlar. Salat nedir? | 2:83 için Selim Çalışkan UYARILABİLME.
 2. ler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; işte bunlar, Biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz
 3. En yeni Münafikun suresi 4 kitapları, yazarları, kitap incelemelerini, kitaplardan alıntıları, yazarlardan sözleri, okurları listeleyebilirsiniz

/ 4. Kur'ân-ı Kerîm / 4.1. Meâl-Basılı . 4.1. Meâl-Basılı. İSNAD 2. Edisyon İSNAD Dipnotlu 5155 11 26 Ekim 2019 23:53 21 Kasım 2020 22:40. Âyet atıflarında âyet metni verilecek ise tırnak içine alınmadan yazılır. Meâl, çift tırnak içinde eğikolarak verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta belirtilir. Sûre adlarındaki el- takılarına ve uzatmalara (â. En yeni Tevbe Sûresi 16.Ayet kitapları, yazarları, kitap incelemelerini, kitaplardan alıntıları, yazarlardan sözleri, okurları listeleyebilirsiniz Kabir Hayatı deli 4: Bakara suresi 28. Ayet ; Kabir Hayatı deli 3: Mümin suresi 46. Ayet ; Kabir Hayatı deli 2: Tevbe suresi 101. Ayet (Nisa süresi 94). Bizler eğer Kur'an ı doğru anlamak istiyorsak, kafamızdaki tüm yanlış, batıl inançlardan kurtulup, daha sonra yalnız Allah ın kitabına güvenip onu anlamay Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Hâşâ, O, bundan uzaktır. O, tektir; her şeyin üstesinden gelendir. Allah, gökleri ve yeri bir amaç uğruna yarattı. Geceyi gü

Nisa Suresi Başörtüsü Ayet

 1. Bu makalemde sizlerin üzerinde düşünmenize vesile olmak istediğim ayet, KASAS 47 ve devamındaki ayetler olacak. Bu ve devamındaki ayetleri birlikte düşünd
 2. Kur'an Dersi - Tüm hakları saklıdır
 3. Kasas suresi 47-48-49-50. ayetler. pişman olmak istemiyorsak, bu ayetlere lütfen dikkat! Bu makalemde sizlerin üzerinde düşünmenize vesile olmak istediğim ayet, KASAS 47 ve devamındaki ayetler olacak. Bu ve devamındaki ayetleri birlikte düşündüğümüzde, Allah ın verdiği kıssadan hisseleri doğru anlarsak, günümüzde bizlerin aynı yanlışı yapmamızı engelleyecektir.
 4. KASAS SURESİ 47-48-49-50. AYETLER. PİŞMAN OLMAK İSTEMİYORSAK, BU AYETLERE LÜTFEN DİKKAT! KASAS SURESİ 47-48-49-50. AYETLER. PİŞMAN OLMAK İSTEMİYORSAK, BU AYETLERE LÜTFEN DİKKAT! B R K. GündemKöşe Yazıları - 28 Kasım 2020 22:00. Bu makalemde sizlerin üzerinde düşünmenize vesile olmak istediğim ayet, KASAS 47 ve devamındaki ayetler olacak. Bu ve devamındaki ayetleri.
 5. lerin bu vasıflarını ihtiva etmesi sebebiyle Secde Suresi olarak adlandırılmıştır. Sure 30 ayettir. Mekke'de, Mü'
 6. (4-Nisa Suresi-3. ayet) Böylece kadınlardan birini ön plana alacak, diğer kadınları sömürecek evlilik modeline yasak getirilir. Bazı durumlarda ailesi ölen kız çocuklarına miras kalır ve bazı erkekler evlilik yoluyla bu maddi serveti ele geçirip yetim kızın mallarını çarçur edebilir. Kuran buna benzer durumları engellemek için Nisa suresinin aynı 3. ayetinde.

Nisa Suresi Örtünme İle İlgili Ayet - 4 Sayfa 4

entry. nisa suresi 4 ayet - başlığı henüz açılmamış 4- nİsa suresİ M edine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır

NİSÂ SURESİ 4. AYET - Derleme Tefsi

Nisa Suresi: Ravi: Aişe: Hadis: Bir adamın yanında yetime bir kız vardı. Onu kendisine nikahladı. Kızın meyve veren bir hurma ağacı vardı. Kız, o hurma ağacında olsun, adamın başka malında olsun ona ortaktı. Adam kızı kendisi için tutuyor, kıza kendisinden (mehir olarak) bir şey vermiyordu. Bunun üzerine şu ayet indi: Eğer velisi olduğunuz mal sahibi yetim kızlarla. Nisa Suresi, Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sıradadır. Nisa Suresi, Kur-an'da 4. sıradadır, 76. sayfada başlıyor 105. sayfada sona eriyor. 4., 5. ve 6. Cüzde'dir. Medine'de indirilmiştir. Nisa suresinin konusu. Kur'ân-ı Kerîm'in özü ve özeti olan Fâtiha sûresinde müminler, (Rabbimiz! Mülk suresi 3-4 ayet, O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir. Ankebut suresi 57. ayet, Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize. nisa suresi 34 üncü ayet. bitli piyade #17953774 · 22.12.2019 17:31 · 417. 1. bu başlıktaki 82 giriyi daha gör. görseller. belki ilginizi çeker kadın erkek eşitliği 394+ ana sayfa iletişim kurallar.

Kur'an-ı Kerim'in 4. suresi Nisa Suresi Hicretin 3-5. yıllarında Medine de indirilmiştir. 176 (yüzyetmişaltı) Ayettir. 176 ncı Ayet Dinleyip Anlamaya Çalışıy.. nisa suresi 43 ayet - başlığı henüz açılmamış! aşağıda nisa suresi 43 ayet ile ilgili başlıklar listelenmiştir. belki onlar işinize yarar. nisa suresi ayet 3 Posted in Allah, ayet, el-islam, islam, kelamullah, Kuran, Kuran-ı Kerim, mümin, Nisa Suresi, Ölüm, sarp ve sağlam kaleler. Sonraki Kayıt Önceki Kayıt Ana Sayfa. 0 yorum: Yorum Gönderme. Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom) Bağlantılar . Ana Sayfa; El-İslam Facebook Sayfası; El-İslam Tumblr ; El-İslam Twitter; Eşler Arasında Haram Olan 9 Şey! Eğitman; Popular Posts. Pazartesi. nİsa sÛresİ . nİsa sÛresİ 1 - 50. ayetler hergÜn bİr ayet. hergÜn bİr ayet. tevbe sÛresİ 50. ayet; tevbe sÛresİ 55. ayet; tevbe sÛresİ 56. ayet; tevbe sÛresİ 57. ayet; tevbe sÛresİ 58. ayet; tÜm melamİ canlari. tÜrkİye harİtasindakİ 7 bÖlge ve her İldekİ melamİ canlari; ege bÖlgesİ ; akdenİz bÖlgesİ; karadenİz bÖlgesİ; İÇ anadolu bÖlgesİ; marmara. Kur'an-ı Kerim Tilaveti 4. Cüz - Âl-i İmrân sûresi (Âyet 92) - Nisâ sûresi (Âyet 23) Share this: Twitter; Facebook; Bunu beğen: Beğen Yükleniyor... İlgili. Etiketler:özşimşekler, cübbeli, cübbeli ahmet, cübbeli ahmet hoca, efendi, hoca, mustafa « Previous post. Next post » Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et. Yorumunuzu buraya girin... Aşağıya bilgilerinizi girin.

Nisâ Suresi 4. Ayet Meali, Nisâ 4,4:

Tefsir Dersleri - Prof. Dr. Şadi Eren - Ayet Ayet / Tefsir Dersleri - Nisa Suresi (1 - 4. Ayetler) Dosyayı indirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçin. Şimdiye kadar 22699 defa izlendi. Paylaş | Tefsir Dersleri - Prof. Dr. Şadi Eren - Ayet Ayet. Tefsir Dersleri - 01. Besmele Hakkında; Tefsir Dersleri - 02. Fatiha Suresi (1 - 3. Ayetler) Tefsir Dersleri - 03. Fatiha Suresi (4. Sure sure ve ayet ayet ayrıntılı kuran tefsiri. Nisa Suresi, 74. Ayetinin Tefsiri . Posted on Eylül 25, 2013. 0. Cenab-ı Allah Nisa Suresi'nde diyor ki; Öyleyse, dünya hayatına karşılık ahireti satın alanlar, Allah yolunda mücadele etsinler. Dünya hayatını veriyor, ahreti satın alıyor. Mesela biz şimdi istesek deniz kenarında eğleniriz. Antalya'ya giderim.

Nisa S. 24. Ayeti, 22 ve 23. Ayetten beri süregelen evlenilmesi haram olanlar ile ilgili olan ayetin devamı olup, bu ayet içinde evlenilmesi haram olanlara dâhil olan evli kadınlara bir istisna getirilerek meleket eymanüküm hariç denilmektedir, bu ayetin, İslam dünyasında tartışmalara konu olan mut'a nikâhına cevaz verdiği şeklinde yorumlara neden olan kısım ile ilgili. İhsan Şuuru ve Muhsinlerin Özellikleri 4. Musa Kâzım GÜLÇÜR. 26 Haziran 2020. İçindekiler. Muhsinler Özlerini Allah'a Teslim Etmişlerdir 1. Muhsinler Bollukta ve Darlıkta İnfak Ederler 5. Muhsinler Islahtan Sonra Fesat Çıkarmazlar 6. Muhsinler Sabırlıdırlar 8. Allah Muhsinlerle Beraberdir 9 . Muhsinlerin Nefis ile Cihatları 10. Muhsinlerin Dil Vasıtası ile Cihatları 12. Zekat ve Sadaka 5. Deneme Sınavı'nı burada çözebilirsiniz. Bu ünite ile ilgili test ve etkinliklere de sitemizden ulaşabilir, eksik noktalarınızı pekiştirebilirsiniz 1-FATIHA Suresi; 2-BAKARA; 3-AL-İ İMRAN; 4-NİSA SURESİ; 5-MAİDE SURESİ; 6-EN'AM SURESİ; Peygamberimiz. Hadis'i Şerifler; Peygamberimizin Hayatı; Sahabeler; Sünnet ve Adabları; Dini Hikayeler; Hakkımızda; Bize ulaşı

Ayet ve Hadislerle Dua Hazinesi, Rukye, 15 TL, Kapıda Öde, Sağlam Yayınevi, Harun Yıldırım, Yayın Yılı 202 11 Rebiü'l-Ahir 1442 27.11.2020. Ana Sayfa Kur'an-ı Kerim Kur'an'da Ara Linkle 114 Sureden oluşan Kur'an-ı Kerim'de bulunan her surenin apayrı faydaları bulunmaktadır. Kimi sure belalardan ve hastalıklardan korurken, kimi sureler de dilek ve isteklerimizin gerçekleşmesine Allah'ın izniyle vesile olmaktadır. Biz insanların yapması gereken sadece bol bol ibadet etmek. 4 TEVHİD imiz vardı bizim neydi bunlar.: 1-) Lâ iLâhe iLLâ ALLAH.: Genel Tevhiddir tüm mâsivâ buna dahildir. Taş taşça, atom atomca yapar, hepsi kendi dilince hareket eder.. 2-) Lâ iLâhe iLLâ HU.: O'ndan başka İLÂH yoktur. HU, HaKKiki HUviyyet Sâhibi olan, izafî olmayan, O'ndan başka İLÂH yoktur. Bunu aklı olan İnsÂN Sûretindeki bizler yapar. 3-) Lâ iLâhe iLLâ haluk gümüştabak kasas suresİ 47-48-49-50. ayetler. pİŞman olmak İstemİyorsak, bu ayetlere lÜtfen dİkkat

'Nûn velgalemi vema yesturun' ile başlayan Kalem Suresi'nin tefsiri, nuzülü ve konusu merak ediliyor. Peki Kalem suresi nedir, okunuşu nasıldır? Kalem suresi hakkındaki tüm bilgi Rahman suresi 78 ayettir. 1. ayette Yüce Allah'ın rahmetine bir işaretten sonra, Kuran'ın öğretilmesine (55:2), insanın yaratılmasına (55:3),. haluk gümüştabak alİ İmran 81, araf suresİ 35. ayetler. hz. muhammed'den sonra, resuller/elÇİler gelecek mİ

Nisâ Suresi 34. Ayet Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığ

Nisâ Suresi Türkçe Meali Kur'an-i Keri

‎قدري - My destiny | My destiny, Destiny, Art hubR

Nisâ Suresi 1. ayeti ve meali Kuran ve Meal

Nisâ Suresi 34. Ayet Meali, Nisâ 34, 4:3

4Cüz 4, Sayfa 77, Nisa Suresi, Ayetler: 7-11Dua etmenin önemini anlatan ayetler - Galeri - FikriyatÂyet ve hadislerle kadın ve erkeğin birbirlerine karşı
 • Ina müller größe.
 • E mail smartbox.
 • Reiterferien günstig.
 • Oil sands mine.
 • Stromberg ernie gemeinde.
 • Zeit im bild 2.
 • Gtd twitch.
 • Verknüpfung ausführen in.
 • Taube schock.
 • Mtb equipment.
 • Deutschland trikot 2016 auswärts.
 • Jura studium mitschreiben.
 • Elektroinstallation selbst erneuern.
 • Opera beijing.
 • Einladungskarten einhorn selber machen.
 • 1 korinther 3 11 15.
 • Loch lomond dubliners.
 • Vvs kurzstrecke.
 • Sprüche versagen.
 • Unicode kurrent.
 • Psi offene stellen.
 • Adrienne Bailon height.
 • Landküche daun tripadvisor.
 • Wobei kann sie eine geschwindigkeitsregelanlage (tempomat) unterstützen.
 • Magistrat salzburg adresse.
 • Parlament schleswig holstein.
 • Magischer zirkel krefeld.
 • Holzbogen.
 • Auslandsjahr niederlande.
 • Schuberth c2 innenausstattung.
 • Geburt ohne vorwehen.
 • Wie alt sind die geissens kinder 2019.
 • Beko kundendienst erfahrungen.
 • Zuhause sparen.
 • The secret buch kritik.
 • Toyota rav4 hybrid leasing angebote.
 • Kanada auswandern arzt.
 • Ladykracher auszug tochter.
 • Niederschlag deutschland städte.
 • Soll und haben beispiel.
 • Bei weiteren fragen.